Chính sách Riêng tư và An toàn Dữ liệu (gọi là Chính sách Bảo mật Thông tin) đưa ra cách mà Tập đoàn Pigroup cùng các công ty con và các chi nhánh thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của quý khách hàng. Chính sách Bảo mật này nhằm đảm bảo bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn khi mua sản phẩm của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đối với bất kỳ nhận xét hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới trang website này.
Bạn có thể tìm thấy các thông tin về các Dự án Bất động sản & các dịch vụ kèm theo do Chúng tôi làm chủ đầu tư cũng như là những dự án mà chúng tôi phát triển qua website của tập đoàn: https://picity-skypark.vn/
Thông qua việc cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi qua việc đang ký thông tin vào các Form liên hệ chính là bạn đồng ý với quá trình xử lý được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Nếu có bất kỳ mục đích sử dụng bổ sung nào đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn có liên quan, thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cần thiết và hỏi ý kiến bạn về các mục đích sử dụng bổ sung đó theo luật hiện hành.
Chính sách Bảo mật Thông tin này bao gồm các vấn đề tổng quan nhất về các bước trong công tác hỗ trợ cung cấp thông tin đầy đủ cho quý khách hàng nhưng cũng đảm bảo được quyền riêng tư của khách hàng.
5/5 (1 Review)