Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết giao dịch sản phẩm Dự án Picity Sky Park

Công ty Cổ phần Pi Tower kính gửi đến Quý khách hàng và các đơn vị liên kết thông tin về chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết giao dịch sản phẩm Căn hộ, Officetel, Shophouse dự án Picity Sky Park như sau:

1. Chính sách ưu đãi khách hàng giao dịch nhiều sản phẩm:

Áp dụng cho khách hàng chốt chọn nhiều sản phẩm trong đợt triển khai chốt chọn căn do Công ty thực hiện.
a) Khách hàng giao dịch đồng thời nhiều sản phẩm Căn hộ, Officetel,Shophouse:
Số lượng sản phẩm giao dịch thành công Mức chiết khấu (% / Giá bán chưa VAT)
Từ 02 – 03 sản phẩm 1% / mỗi Sản phẩm
Từ 04 sản phẩm trở lên 2% / mỗi Sản phẩm
b) Khách hàng giao dịch nhiều sản phẩm Shophouse:
Số lượng sản phẩm Shophouse giao dịch thành công  Mức chiết khấu (% / Giá bán chưa VAT)
02 sản phẩm 2% / mỗi Sản phẩm
Từ 03 sản phẩm trở lên 3% / mỗi Sản phẩm
c)   Khách hàng giao dịch đồng thời nhiều sản phẩm Căn hộ, Officetel,Shophouse: Trường hợp khách hàng giao dịch đồng thời nhiều sản phẩm Căn hộ, Officetel, Shophouse trong cùng 1 đợt triển khai chốt căn:
  • Sản phẩm Căn hộ/ Officetel sẽ được áp dụng mức chiết khấu theo mục 1.a nêu trên. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm giao dịch thành công để tính chiết khấu = tổng số lượng Căn hộ + Officetel + Shophouse cộng lại.
  • Sản phẩm Shophouse sẽ được áp dụng chiết khấu thêm 0.5%/ mỗi sản phẩm.
Ví dụ: Khách hàng giao dịch đồng thời 1 Căn hộ, 1 Officetel, 2 Shophouse trong cùng 1 đợt triển khai chốt căn: tổng 4 căn. Thì áp dụng chiết khấu như sau:
  • 1 Căn hộ, 1 Officetel được chiết khấu 2%/ mỗi sản phẩm (tổng sản phẩm giao dịch cùng lúc là 4 sản phẩm.
  • 2 sản phẩm Shophouse được chiết khấu 2.5%/mỗi sản phẩm (2% do giao dịch 2 sản phẩm Shophouse cùng lúc + mỗi sản phẩm được chiết khấu thêm 0.5% do giao dịch đồng thời Căn hộ/ Officetel).

2. Chính sách áp dụng cho khách hàng đang có giao dịch dòng sản phẩm Picity và có giao dịch thêm sản phẩm dự án Picity Sky Park:

a) Khách hàng đang có giao dịch sản phẩm bất kỳ (đang giao dịch sản phẩm Căn hộ, Shophouse, Nhà phố) và lựa chọn giao dịch thêm sản phẩm Căn hộ, Officetel:
Số lượng sản phẩm giao dịch thêm Mức chiết khấu (% / Giá bán chưa VAT)
Từ 01 – 02 sản phẩm 1% / mỗi Sản phẩm
Từ 03 sản phẩm trở lên 2% / mỗi Sản phẩm
b) Khách hàng đang có giao dịch sản phẩm Shophouse, Nhà phố và lựa chọn giao dịch thêm sản phẩm Shophouse:
Số lượng sản phẩm Shophouse giao dịch thêm Mức chiết khấu(% / Giá bán chưa VAT)
01 sản phẩm 2% /Sản phẩm
Từ 02 sản phẩm trở lên 3% / mỗi Sản phẩm
LƯU Ý:
  • Chính sách khách hàng giao dịch nhiều sản phẩm và khách hàng giao dịch thêm đối với sản phẩm Căn hộ, Officetel không phân biệt giao dịch loại hình sản phẩm nào, chỉ tính trên tổng số lượng sản phẩm Căn hộ + Officetel được giao dịch/ giao dịch thêm.
  • Hình thức áp dụng chính sách: giảm trừ trực tiếp vào giá trị chưa VAT của sản phẩm.

3. Hiệu lực áp dụng:

– Chính sách này có hiệu lực áp dụng từ ngày 14/07/2023 cho đến hết ngày 30/09/2023 hoặc đến khi có thông báo mới thay thế.
5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

HOTLINE: 0886 37 47 37
Pigroup
TẢI BẢNG GIÁ